CONSTA

MOVEMENTO, EXPRESIÓN E CONCIENCIA
¿EN QUÉ CONSISTE?
Obradoiro orientado á investigación e búsqueda a través do movemento expresivo dende nós mesmos/as e co outro/a. Se basa na interación có corpo e o espazo. O obxetivo é descubrir emocións e medos, desbloquear bloqueos. Aprender a escoitar ó/á outro/a, a traballar en equipo, a expresarnos sen e coa palabra. É sen dúbida unha ferramenta de autocoñecemento e desenrolo.

¿A QUÉN VAI DIRIXIDO?
A tódalas persoas que teñan curiosidade, a todas aquelas que teñan problemas co seu corpo, ou coa súa autoestima; a tódalas que non o teñan. A tódalas persoas sensibles, a tódolos que se preguntaron algunha vez ¿para qué sirve o teatro? A quenes lles da medo ou respeto as artes escénicas. A tódolos que non coñecen o seu cuerpo, a quenes o coñecen e queren profundizar.

Non hai límite de idade. Non fai falta experiencia. Só fai falta gañas e curiosidade.

NECESÍTASE:
-Moitas gañas.
– Un bolígrafo.
-Roupa cómoda.

QUÉN IMPARTE?
Constance Hurlé
Xove artista galega cunha longa traxectoria no mundo do teatro. Dende cativa estivo interesada nas artes escénicas pasando por diferentes escolas de teatro e danza. Licenciada en filoloxía clásica y cun Máster Universitario en Estudos do Teatro pola UAB e o Institut del Teatre. Interpreta e dirixe o proxecto multidisciplinar AMR.proxect. Como traballo final de máster e coa intención de continua-la súa investigación, cuestiónase a utilidade das artes escénicas no camiño do autocoñecemento. En relación coa súa investigación están estes obradoiros.