carlos penso nov18

Exercitaremos o movemento articular e a optimización dos seus rangos, do axuste do tono muscular na conexión entre o corpo superior e inferior a través do centro, tamén no uso de soportes viscerais e a súa relación co desprazamento, no empleo de espirais e a relación terra-ceo; afinando a sintonización do impulso e as súas texturas en conexión co outro, co espazo, e sobre a consciencia do tempo.